تماس با ما

ما نهایت خرسند خواهیم شد که از شما بشنویم، بخوانیم و شما را از نزدیک ملاقات نماییم

ما در راستای بهبود خدمات و به کار گرفتن شیوه های موثر آموزشی، نیازمند شنیدن نظریات و پیشنهادات سازنده شما خوانندگان و بازدیدکنندگان ویب سایت توانمند هستیم. پس لطفاً با ما در تماس شوید

با ما وصل شوید

شماره تماس

+93 700 529 529 +93 796 529 529 ​

ما روی نقشه هستیم

آدرس: ناحیه دهم سلیم کاروان، عقب شفاخانه چراغ، کوچه ششم، خانه نمبر 1​

برای ما بنویسید

info@tawanmand.com​